همکاری با ما

گروه بین المللی NovaStar Canada  با هدف گسترش و توسعه خدمات خود در سراسر کشور از تمام نیروهای خلاق، دفاتر حقوقی ، آژانس های مسافرتی دعوت به همکاری می نماید. از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل info@novastarcanada.ca ارسال نموده و یا با دفتر ایران تماس حاصل نمایند.