اقامت دائم کانادا ویژه ورزشکاران حرفه ای و بین المللی

یکی از روش های دریافت اقامت دائم کانادا برنامه خود اشتغالی است. مطابق این برنامه ، کلیه ورزشکارانی که در زمینه های ورزشی فعالیت دارند به شرط داشتن شرایطی می توانند نسبت به دریافت اقامت کانادا از طریق این برنامه اقدام کنند. مطابق این برنامه ورزشکار خود اشتغال کسی است که حداقل ۲ سال در ۵ سال قبل از تاریخ اقدام برای مهاجرت به کانادا ازمحل انجام فعالیت های ورزشی درآمد داشته و یکی ازدو شرط زیر را دارا باشد:

 1.  حداقل ۲ سال  فعالیت خود اشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی مورد نظربه شرح زیر:
  • دوسال فعالیت حرفه ای ورزشی در داخل کشور و (یا)
  • دو سال فعالیت حرفه ای ورزشی درسطح بین المللی و (یا)
  • ترکیبی از یک سال فعالیت حرفه ای ورزشی در سطح داخل و یکسال در سطح بین المللی
 2. اثبات کند که می تواند از طریق انجام همان فعالیت ورزشی در کانادا درآمد داشته باشد.

لیست مشاغل ورزشی در برنامه خود اشتغالی ویژه ورزشکاران

 • ورزشکاران حرفه ای
 • مربیان ورزشی
 • داوران ورزشی

مزایای برنامه خود اشتغالی ورزشکاران

 • نیاز به سرمایه گذاری چندانی ندارد
  نیاز به نمره زبان مشخصی نمی باشد
  دریافت اقامت دائم کانادا برای همه  اعضای خانواده ( فرزندان کمتر از ۲۲ سال )

اگر نیاز به کمک مشاوران حرفه ای برای دریافت اقامت کانادا را دارید، برای ما یک پیام بگذارید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم و یا فرم ارزیابی رایگان را برای ما ارسال تا نتیجه ارزیابی شما برایتان از طریق ایمیل ارسال شود.