اسپانسرشیپ همسر، والدین و فرزندان

کلیه افراد مقیم و یا دارای شهروندی کانادا که بالای هجده  سال سن دارند می توانند افراد خاصی را تحت کلاس خانوادگی اسپانسر شده و اقامت دائم کانادا را برای آنها بدست اورند. برنامه اسپا نسرشیپ کانادا افراد زیر را شامل می شود:

۱ – اسپانسر همسر

۲ – اسپانسر پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ

۳ – اسپانسر فرزندان وابسته ( شامل فرزندان به سرپرستی گرفته شده هم می شود )

افراد اسپانسرشونده از حقوقی همانند سایر افراد دارای اقامت کانادا برخوردار خواهند شد. فرد اسپانسرکننده با امضای قراردادی متعهد به تامین هزینه های خوراک و پوشاک و مسکن فرد اشپانسرشونده برای مدت مشخصی  می شود. در بخشی از این قرارداد فرد اسپانسرشونده متعهد می گردد تا از دولت کانادا کمک هزینه زندگی درخواست نکند و اگر چنین کاری انجام دهد ، فرد اسپانسرکننده ملزم به عودت مبالغ فوق به دولت می باشد.

اسپانسرشیپ همسر

مطابق این برنامه کلیه افراد مقیم و یا دارای سیتیزن کانادا می توانند همسرو یا شریک زندگی خودرا که یکسال و یا بیشتر با او زندگی کرده را به کانادا بیاورد.  برای اخذ اقامت ، فرد اسپانسرکننده و اسپانسرشونده می بایستی اثبات کنند که دارای یکی از این شرایط هستند:

  •  Spouse  ( همسر ) : یعنی دو نفری که  با هم رسمأ ازدواج کرده اند. این ازدواج باید علاوه براینکه بر اساس قوانین دولت کانادا معتبر بوده ، مورد تأیید کشوری که در آن بوده اند نیز باشد.
  •  Common – Law Partner  : یعنی افراد حداقل یکسال در کنار هم زندگی کرده باشند.
  •  Conjugal Partner : این نوع رابطه می تواند بین مرد و زن و یا دو جنس موافق باشد. مطابق این نوع رابطه، افراد حداقل یکسال با هم در ارتباط هستند و به هم تعهد کامل مانند ازدواج و.. دارند اما بنا به دلایل موجه امکان  در کنار هم بودن را نداشته اند.

شرایط فرد اسپانسرکننده:

۱ – ۱۸ سال به با لا باشد.

۲ – باید مقیم کانادا بوده و یا دارای سیتیزنی کانادا باشد و در زمان اسپا نسرشدن در کانادا ساکن باشد.

۳ – زندانی و  یا ورشکسته نباشد. همچنین مرتکب جرم های سنگین نشده و نامه اخراج از کانادا دریافت نکرده باشد.

۴ – باید نسبت به تأمین هزینه های اولیه زندگی فرد اسپانسرشونده به مدت سه سال تعهد بی قید و شرط بدهد.

شرایط فرد اسپانسر شونده:

۱۸ سال به بالا باشد.

قوانین پس از اسپانسرشیپ همسر در کانادا:

۱ – فرد اسپانسرکننده تا سه سال پس از اخذ اقامت دائم متعهد به حمایت مالی فرد اسپانسرشونده می باشد.

۲ – فرد اسپانسرکننده پس از اسپانسر کردن همسر خود  تا پنج سال از اسپانسرکردن همسر دیگری ( در صورت جدا شدن ) منع می باشد.

اسپانسرشیپ والدین

کلیه افراد دارای اقامت دائم و یا سیتیزن کانادا می توانند طی شرایطی والدین و یا پدربزرگ و یا مادربزرگ خود را اسپانسر شده و اقامت دائم کانادا را برای آنها بدست آورند. در حال حاضر برای اسپانسرشیپ والدین و پدر بزرگ و مادربزرگ ، متقاضیان می بایست در مدت زمان اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا در سیستم انتظار ثبت نام کنندو چنانچه دعوت نامه ای دریافت کنند ، نود روز فرصت خواهند داشت تا مدارک مورد نیاز را برای بررسی ارسال نمایند.

شرایط فرد اسپانسرکننده:

۱ – باید فرزند و یا نوه فرد اسپانسرشونده باشد.

۲ – بالای ۱۸ سال سن داشته باشد.

۳ – به صورت مکتوب تعهد حمایت مالی ازآنها را برای بیست سال بدهد.

۴ – حداقل درآمد را داشته باشد. مقدار درآمد بر اساس درآمد سه سال منتهی به زمان درخواست اسپانسرشیپ سنجیده

می شود. درآمد مورد نیاز بر اساس جدول درآمدی که به ازای تعداد نفرات خانواده تعیین گردیده در سایت اداره

مهاجرت کانادا قابل ابتیاع می باشد.

شرایط فرد اسپانسر شونده:

۱ – والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ اسپانسرکننده باشند.

۲ – حق ورود به کانادا را بعنوان بازدید کننده داشته باشند.

۳ – سندی مبنی بر خرید بیمه درمانی به مدت یکسال را ارا ئه دهند.

۴ – تست پزشکی اداره مهاجرت را انجام دهند.

اسپانسرشیپ فرزندان

کلیه افراد دارای اقامت دائم و یا سیتیزن کانادا می توانند طی شرایطی فرزندان خود ( حتی فرزند خوانده ) و یا فرزندان همسر خود را اسپانسر شده و اقامت دائم کانادا را برایشان بدست آورند.

شرایط فرد اسپانسرکننده:

۱ – حداقل هجده سال سن داشته باشد

۲ – باید مقیم ساکن در کانادا بوده و یا سیتیزن کانادا بوده و در زمان اسپانسرشیپ در کانادا زندگی کند.

۳ – در زندان نبوده و ورشکسته نباشد و نامه خروج از کانادا دریافنت نکرده باشد.

۴ – تعهد کتبی بدهد که از لحاظ مالی تا ده سال ( و یا تا رسیدن به سن ۲۵ سالگی فرزند ) پس از دریافت اقامت دائم  کانادا فرد اسپانسرشونده را حمایت کند.

شرایط فرد اسپانسر شونده:

۱ – ۲۲ سال و کمتر داشته  باشد ( یا )

۲ – قبل از ۲۲ سالگی دانشجوی تمام وقت بوده  ( و) از نظر مالی وابسته به والدین بوده ( یا )

۳ – ۲۲ سال به بالا بوده ( و) قبل از نوزده سالگی ازدواج کرده باشد ( و) قبل از نوزده سالگی دانشجوی تمام وقت  بوده ( و ) از زمان ازدواج از نظر مالی کاملا وابسته به والدین بوده است .

۴ – ۲۲ سال به بالا بوده  ( و ) از نوزده سالگی از نظر مالی کاملا وابسته به والدین بوده ( و ) به جهت شرایط  جسمی یا روحی توانایی استقلال مالی خود را ندارد.

اگر نیاز به کمک مشاوران حرفه ای برای دریافت اقامت کانادا را دارید، برای ما یک پیام بگذارید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم و یا فرم ارزیابی رایگان را برای ما ارسال تا نتیجه ارزیابی شما برایتان از طریق ایمیل ارسال شود.