استان ساسکاچوان

یکی از استانهای کانادا با مساحت 651.900کیلومترمربع می باشد و پوشیده از دریاچه و جنگل و مزرعه و رود با طبیعتی زیبا است. در غرب آن آلبرتا و شرق آن منیتوبا و در جنوب با آمریکا هم مرز است. جمعیت آن بيش از 1.079.958نفر است(ششمین استان) که معمولا در قسمت جنوبی تراکم بیشتری از جمعیت وجود دارد. شهر های بزرگ آن: ساسکاتون Saskatoon ، رجینا Regina ، پرینس آلبرت Prince Albert ، موس جا Moose Jaw ، یورکتون Yorkton ، سوئیفت کارنت Swift Current ، نورث بتلفورد North Battleford می باشد.
پایتخت آن شهر رجینا و بزرگترین شهر آن ساسکاتون است.
اولین بار توسط اروپائیان در سال 1960 بازدید شد، البته ساکنان اولیه آن چندین سال پیش آنجا بودند.در سال 1905 به عنوان یکی از استانهای کانادا انتخاب شد. نام آن هم از رودخانه Saskatchewan River برگرفته شده است.
اقتصاد آن برگرفته شده از کشاورزی، معدن و انرژی است.

جغرافیای ساسکاچوان :
در مرکز کانادا به شکل مستطیل مانندی قراردارد که از شمال تا جنوب کشیده شده است. مرزهای این استان وابسته به پستی و بلندی طبیعت نیست، بلکه خطوط ترسیمی راست است.در جنوب با استان مونتانا و داکوتای شمالی آمریکا هم مرز است.
از نظر طبیعتی به دو بخش تقسیم شده است: بخش شمالی؛ پوشیده از جنگل بجز قسمت دریاچه شنی در شمالغربی به نام Lake Athabasca Sand Dunes (بزرگترین تپه های شنی جهان در قسمت شمالی).بخش جنوبی؛ در بخش جنوبی نیز تپه های شنی به مساحت km2 300 وجود دارد.

آب و هوای ساسکاچوان :
بیشترین مقدار دریافت آفتاب را در بین دیگر استانهای کانادا دارد. تابستانهای گرم دارد(۳۸درجه). البته در قسمتهای شمالی طول دوره تابستان کمتر است. از جنگهای شمالی بادهای گرم به سمت جنوب و آمریکا می وزد.زمستانهای آن ماکزیمم تا -۱۷درجه میرود. بادهای گرمی نیز از غرب می وزد، بارندگی بسیار خوبی نیز در فصول گرم سال دارد.