اقامت دائم کانادا از طریق تخصص

شرایط اقامت دائم کانادا

یکی از روش های دریافت اقامت دائم کانادا برنامه خود اشتغالی است. مطابق این برنامه ، کلیه هنرمندانی که در زمینه های فرهنگی وهنری خاص فعالیت دارند به شرط داشتن شرایطی می توانند نسبت به دریافت اقامت کانادا از طریق این برنامه اقدام کنند. مطابق این برنامه هنرمند خود اشتغال کسی است که حداقل ۲ سال در ۵ سال قبل از تاریخ اقدام برای مهاجرت به کانادا ازمحل انجام فعالیت های فرهنگی و هنری درآمد داشته و یکی از دو شرط زیر را دارا باشد:

۱- حداقل ۲ سال  فعالیت خود اشتغالی در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری مورد نظربه شرح زیر:

دوسال فعالیت حرفه ای  فرهنگی و هنری در داخل کشور و (یا)

دو سال فعالیت حرفه ای  فرهنگی و هنری درسطح بین المللی و (یا) 

ترکیبی از یک سال فعالیت فرهنگی و هنری درسطح داخل و یکسال در سطح بین المللی   

۲- اثبات کند که می تواند از طریق انجام همان فعالیت فرهنگی و هنری در کانادا درامد داشته باشد. 

مزایای اقامت دائم کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال

  • دریافت اقامت دائم برای متقاضی و خانواده (همسر و فرزندان تا ۲۲ سال)
  • یکی از ارزان ترین روشهای دریافت اقامت دائم است
  • محدوده جغرافیایی ندارد.
  • در صورت انتخاب در Pool، سریع ترین روش دریافت اقامت دائم کاناداست (کمتر از یکسال)

شرایط اقامت دائم کانادا

کلیه متقاضیانی که برای دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص فدرال در Pool  ثبت نام کرده اند می توانند همزمان در برنامه نیروی متخصص استانی نیز ثبت نام و شانس خود را برای دریافت اقامت دائم از طریق استانها امتحان کنند.

اگر نیاز به کمک مشاوران حرفه ای برای دریافت اقامت کانادا را دارید، برای ما یک پیام بگذارید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم و یا فرم ارزیابی رایگان را برای ما ارسال تا نتیجه ارزیابی شما برایتان از طریق ایمیل ارسال شود.