سوپر ویزای والدین

والدینی که می خواهند برای دیدن فرزندان و نوه های خود به کانادا رفته و بیشتر از شش ماه در آنجا اقامت داشته باشند، می توانند نسبت به دریافت سوپرویزای والدین اقدام کنند. سوپر ویزای والدین ، ویزایی ده ساله با امکان چند بار ورود (Multiple Entry) به کاناداست که دارنده آن می تواند هر بار تا دو سال در کانادا بماند.

شرایط دریافت سوپر ویزای والدین

فرزند و یا نوه متقاضی دارای اقامت دائم و یا شهروند کانادا باشد

ارائه نامه امضاء شده توسط فرزند و یا نوه که شامل موارد زیر باشد:

قبول حمایت مالی از متقاضی در طول مدت حضور در کانادا

اسامی و تعداد افرادی که مورد حمایت مالی فرزند و نوه هستند.

کپی کارت اقامت دائم و مدرک شهروندی فرزند و یا نوه

داشتن بیمه نامه از یک شرکت بیمه کانادایی با مشخصا ت زیر:

بیمه نامه از تاریخ ورود به کانادا یکسال اعتبار داشته باشد.

بیمه نامه حداقل صدهزار دلار را پوشش دهد.

رسید پرداخت کامل مبلغ بیمه نامه

فردی که والدین و یا پدربزرگ و مادریزرگ خود را برای حضور در کانادا دعوت می کند، می بایستی نشان بدهد درآمد کافی برای حمایت مالی آنها در طول زمان حضورشان در کانادا را دارد.

میزان حداقل درآمد بر اساس جدولی که در سایت اراده مهاجرت کانادا ارائه شده تعیین می گردد.

اگر نیاز به کمک مشاوران حرفه ای برای دریافت اقامت کانادا را دارید، برای ما یک پیام بگذارید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم و یا فرم ارزیابی رایگان را برای ما ارسال تا نتیجه ارزیابی شما برایتان از طریق ایمیل ارسال شود.