سوالات متداول

ویزیتور ویزا (ویزای مولتی ) معمولاً به مدت اعتبار پاسپورت داده می شود و هر فرد میتواند هر بار تا ۶ ماه در کانادا  بماند.

پاسخ : دارندگان ویزای مولتی کانادا می توانند در دوره های ۶ ماهه کالج بدون دریافت ویزای تحصیلی شرکت کنند. برای دوره های بیشتر از ۶ ماه می بایستی برای دریافت ویزای تحصیلی در داخل کانادا اقدام کرد.

بله، همراه فردی که ویزای تحصیلی کانادا را دارد (زن – شوهر) میتواند با دریافت ویزای کار وارد کانادا شده و در هر شغلی و هرجایی مشغول به کار شود.

بله، کلیه دانشجویان تمام وقت کالج و دانشگاههای کانادا می توانند حداکثر ۲۰ ساعت در هفته در داخل کالج و یا دانشگاه و یا بیرون آن با همان ویزای تحصیلی کار کنند. همچنین در ایام تابستان و تحصیلی مراکز اموزشی نیز می توانند تمام وقت (۴۰ ساعت درهفته ) کار کنند.

امکان تبدیل ویزای مولتی کانادا به اقامت وجود ندارد، چرا که فرآیند دریافت اقامت دائم کانادا تابع شرایط خاصی است که فرد می بایستی آنها را داشته باشد.

خیر، برای کار در کشور کانادا بایستی درخواست ویزای کار صورت گیرد که خود تابع ضوابط خاصی است.