معرفی رشته پرستاری در کانادا – بخش 3

هم اکنون رشته ی پرستاری جزو مشاغل واجد شرایط از طریق نیروی تخصصی فدرال در سیستم اکسپرس اینتری هست . کد رشته ی پرستاری در سیستم رتبه بندی ملی مشاغل کانادا 3012 است.  پرستاران آموزش دیده بین المللی مراحل مشخصی را باید طی کنند که بتوانند به محض ورود، کار خود را شروع کنند . این افراد که میخواهند مشغول کار بشوند ، باید یکی از عناوین تخصصی همانند LPN، RPN یا RN را داشته باشند و شرایط و الزامات اجباری پرستاری در کانادا را برآورده کنند .

سرویس ملی ارزیابی پرستاری  NNAS

سرویس ملی ارزیابی پرستاری  NNAS، یکی از هیئت های گسترده ی کانادایی است که ارزیابی های اولیه از پرستاران آموزش دیده  بین المللی که قصد فعالیت در کانادا را دارند ، انجام می دهد. برای اینکه از این سرویس استفاده کنند منطقه ی زندگی و کار باید مشخص شود. هر استان یک شرایط متفاوت ثبت نامی خود را دارا هست و افراد باید بر اساس نظام پرستاری استانی کانادا که قصد فعالیت در حرفه ی پرستاری را دارند، ارزیابی قرار بگیرند . به عنوان یک IEN قبل از اینکه درخواست شما در هر یک از نظام های پرستاری در نظر گرفته شود، باید حساب ایجاد کنید .

موقت یا دائمی بودن اقامت

مرحله ی بعدی تصمیم گیری در مورد موقت یا دائمی بودن اقامت برای تعیین نوع مجوز کار است . برنامه ی نیروی متخصص فدرال نیز به پرستاران که واجد کمک می کند تا بدون نیاز به یک پیشنهاد شغلی معتبر بتوانند اقامت دائم آنجا را اخذ نمایند. برنامه ی نیروی متخصص کبک برای اقامت دائم می باشد .اقامت موقت از طریق یک مجوز کار و یک پیشنهاد شغلی معتبر بدست می آید . قبل از تایید اقامت دائم ، مدارک تحصیلی ارزیابی خواهند شد . بعد از پذیرش مدارک، می توان به عنوان یک پرستار در کانادا ثبت نام کرد و بعد از آن برای یافتن کار پرستاری و مجوز کار اقدام نمود .

 دانشجویان بین المللی باید حتما دارای گواهی ثبت نام باشند. برای این که شرایط ثبت نام شده باشند ، باید شرایط زیر را داشته باشند :

 • مجوز کار در کانادا
 • گذراندن NCLEX-RN یا CPNRE به ترتیب برای پرستاران و کمک پرستاران دارای پروانه کار
 • دوره پرستاری معادل با مدرک لیسانس چهار ساله ی پرستاری (همه ی استان های کانادا) یا دیپلمای کمک پرستاری (فقط استان کبک)
 • پرستاران آموزش یافته ی بین المللی
 • سابقه داشتن کار در رشته ی پرستاری قبل از صدور گواهی ثبت نام
 • مدارک تسلط بر زبان انگلیسی (یا فرانسه)

اگر شما یک پرستار آموزش یافته هستید که هنوز وارد کانادا نشده اید باید دوره های آماده سازی خود را برای ثبت نام به عنوان پرستار را بگذارنید . این دوره ها مهارت ها و علم مورد نیاز برای شرایط حرفه ای تنظیم شده از نظام های پرستاری را خواهند داشت . هرزمانی این دوره، تایید اتمام دوره به عنوان مدرک واجد شرایط بودن به نظام پرستاری مد نظر ارسال می شود.

میانگین دستمزد ساعتی رشته پرستاری در کانادا چقدر است ؟

درآمد هر شغلی همیشه حایز اهمیت بوده است. میانگین دستمزد ساعتی برای این رشته در شهر ادمونتون، آلبرتا معادل با 41.90 دلار و پایینترین میانگین دستمزد در شهر مونترآل کبک با 29.00 دلار در ساعت می باشد. درآمد سالیانه ی پرستاری در کانادا بین 65,000 تا 75,000 دلار متغیر است.

وظایف پرستاران در کانادا به چند مورد میتوان اشاره کرد:

 • انجام یا نظارت بر تجهیزات و وسایل پزشکی
 • کمک به جراحی و سایر روال های پزشکی
 • ارزیابی بیمار به منظور تعیین مداخلات صحیح پرستاری
 • نظام های پرستاری استان های مختلف کانادا
 • مدیریت داروها و درمان