معرفی رشته پرستاری در کانادا – بخش اول

پرستاران بخاطر مراقبت از بیماران، آموزش و حوزه ی فعالیتشان، از سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بسیار متمایز هستند . پرستاران در حوزه ی دستوری پزشکان ، از بیماران نگهداری کرده و این دقیقا همان کاری است که از نقش پرستار به عنوان یک ارائه دهنده ی مراقبتی در جامعه ایجاد شده است.  با این وجودی در قسمت هایی از مناطق جهان ، پرستاران با توجه به سطح دانش خود امکان دارد جدا فعالیت نداشته باشند.

رشته پرستاری در کانادا به طور کلی در یکی از سه گروه زیر قرار می گیرد:

 1. Registered Nurse –RN
 2. Licensed Practical Nurse – LPN
 3. Registered Psychiatric Nurse- RPN

فقط کسانی که مجوز یا پروانه ی کار از نظام یا انجمن پرستاری یکی از استان های کانادا  را دارند که قصد اشتغال در آنجا را می خواهند داشته باشند ، می توانند عنوان پرستار را کسب کنند . کلا هر استان یا منطقه مقررات خود را دارا هستند که به آنها امکان حمایت از سلامت را می دهد و  در همین راستا پرستاران را هم موظف می کنند تا استاندارد ها و الزامات مورد نیاز خود را برآورده نمایند . هیچ فرآیند جامعی در سطح ملی، برای دریافت مجوز کاری برای پرستاران در کانادا وجود ندارد . هر استان ارزیابی پرستاری مجزای خود را دارد.

پرستار دارای پروانه کار Registered Nurse

 • پرستارانی که علاوه بر یک دوره ی تحصیلی 4 ساله در رشته ی پرستاری، امتحان ملی صدور مجوز را نیز می گذرانند، پرستاران دارای پروانه کار (RN ها) نامیده می شوند. پرستاران دارای پروانه کار (یا یک کمک پرستار دارای پروانه ی کار) که تحت نظر یک RN فعالیت می کنند Registered Practical Nurse نامیده می شوند. برنامه های تحصیلی این پرستاران شامل برنامه ی تئوری و بالینی در حوزه ی مراقبت های پزشکی و جراحی میباشد .

Licensed Practical Nurse یا Registered Practical Nurse

 •  LPN ها یک دوره ی تحصیلات تکمیلی معمولا دو ساله ی پرستاری را در یکی از کالج های کانادا می گذارنند. این دوره برای LPN های عمومی شامل دستورات تئوری و بالینی در بخش پزشکی و جراحی می باشد. این پرستاران زیر نیز RN ها فعالیت می کنند .

پرستار روانپزشکی دارای پروانه کار Registered Psychiatric Nurse

 •  RPN ها یک دوره ی دو سال و نیمه تا 4 ساله در رشته ی پرستاری روانپزشکی را در سطح کالج یا دانشگاه به اتمام می رسانند. این دوره شامل دستورات تئوری و بالینی در حوزه ی روانپزشکی و پرستاری عمومی می باشد.

* دانشجویان یا پرستاران بین المللی که میخواهند فعالیت در این حوزه را داشته باشند باید تمام شرایط اپلای به عنوان یکی از عناوین RN، LPN یا RPN داشته باشند . دانشجویانی باید قبل از اینکه برای کار به عنوان پرستار ثبت نام کرده باشند درخواست برای هر یک از نظام های پرستاری، حسابی برای NNAS ایجاد نمایند . بعد از دریافت نتایج ارزیابی NNAS، نظام پرستاری تعیین می کند که آیا واجد شرایط ثبت نام، ارزیابی های دیگر یا گذراندن برخی دروس دیگر هستید یا نه.

انواع عناوین مدرک پرستاری در کانادا :

 1. پرستار دارای پروانه کار رسمی دارای مدرک 4 ساله پرستاری
 2. کمک پرستار دارای پروانه کار رسمی در انتاریو و کبک، دارای دیپلمای دو یا ساله در رشته ی کمک پرستاری
 3. کمک پرستار دارای مجوز کار در سایر استان های کانادا و ایالت متحده
 4. پرستار روانشناسی با پروانه کار فقط برای فعالیت در بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان، مانیتوبا و مناطق
 5. پرستار بهداشت روان فقط برای فعالیت در انتاریو و کبک
 6. پزشک پرستار: یک RN دارای آموزش و گواهی تایید شده که می تواند وظایف بیشتری از جمله نوشتن آزمایش و تفسیر آنها و همچنین تجویز دارو را انجام دهد. این پرستاران را پرستاران ارشد می نامند.
 7. مزایای ادامه تحصیل در رشته پرستاری در کانادا
 8. کسب مدرک معتبر جهانی
 9. دانش عمیق در مورد آناتومی و فیزیولوژی انسان
 10. آموزش های تئوری و عملی
 11. انعطاف پذیری بالای شغلی
 12. امکان کار در هر جای جهان ناشی از کسب دانش فراگیر در موسسات کانادایی
 13. مشهور بودن دوره های لیسانس پرستاری کانادا در سطح جهانی
 14. گذراندن دوره های کارورزی صنعتی
 15. راحت بودن اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی در کانادا
 16. تحصیل در رشته پرستاری در کانادا