شرایط تحصیل در کانادا

کانادا جزو کشور های برتر برای ادامه تحصیل با کیفیت بالا در دنیا هست. به همین دلیل بسیاری از مردم دنیا میخواهند در هر مقطعی که هست در آن کشور تحصیل کنند. مدارس و موسسات آموزشی مختلفی در کانادا وجود دارد.

بسیاری از مدارس و موسسات در سراسر کشور فرصت های تحصیل به زبان فرانسه را نیز ارائه می دهند که زبان دوم کشور کانادا محسوب میشود.

موسسات آموزش عالی که دانشگاه ها، کالج ها، مدارس فنی حرفه ای، را در بر می گیرد.

مدارس پس از دبیرستان شامل کالج ها، دانشگاه ها و مدارس فنی حرفه ای می شوند. هر مدرسه آموزش عالی قوانین خاصی در مورد چگونگی گرفتن پذیرش دارد و تعیین می کند که چه سطحی از زبان انگلیسی یا فرانسوی مورد نیاز اقدام کننده می باشد .

 دولت های محلی مقرراتی برای مدارس خصوصی ندارند . در زمان ارائه درخواست پذیرش برای مدارس خصوصی باید به یاد داشت که مدرسه نام برده دارای شرایط تحصیلی مورد نیاز استان مورد نظر بوده باشد و نام آن در لیست موسسات آموشی معتبر کانادا قرار گرفته شده باشد .

اجازه تحصیلی

اگر برای اجازه تحصیلی درخواست داشته باشید و نامه پذیرش از موسسه ای ارسال شود که نامش در لیست موسسات آموزشی تعیین شده برای دانشجویان بین المللی نیامده باشد ، درخواست شما حتما رد خواهد شد. مدارس زیادی در کانادا وجود دارند که زیان  انگلیسی و یا زیان فرانسوی را به عنوان زبان دوم آموزش خواهند داد . دولت های محلی برنامه ریزی دوره های زبان را در موسسات دولتی انجام می دهند ولی به هیچ عنوان به برنامه های زبان در مدارس خصوصی نظارت ندارند.

پذیرش کالج

 برای پذیرش گرفتن کالج و یا دانشگاه وقتی آن مکان را مشخص کردید باید درخواست پذیرش ارائه دهید. با توجه به هر استان و هر مدرسه و کالج قوانین مختلفی در مورد نحوه پذیرش خود را دارد که باید قبل از پذیرش تمام موارد را بررسی کنیم. حتما برای مدارس ابتدایی و متوسطه حداقل شش ماه زودتر تقاضای پذیرش ارسال کنید و زمان ارسال مدارک دانشجویان دانشگاه و کالج باید یک سال قبل از شروع تحصیل خود برای پذیرش باشد.

دولت کانادا بابت هزینه های پزشکی دانشجویان خارجی مبلغی پرداخت نمی کند. پوشش بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان خارجی بین استانها مختلف متغیر میباشد .